انواع لودسلهای استاندارد قابل کار در شرایط سخت ساخته شده از آلیاژ کرم نیکل مولیبدن و یا استنلس استیل