فیدرهای رزونانسی دنا

میکروفیدر 40Gr/h

فیدر غذای ماهی 16 تن درساعت

توزین دقیق 60 گرم

توزین دقیق بچ پنج کیلوئی

فیدر رزونانسی دنا سایز 140 با حامل لوله ایی

توزین دقیق 10 گرم

فیدر لوله ای رزونانسی

فیدر ویبراتور دو سرعته

میکرو فیدرساده 1

میکرو فیدر ساده 2

میکروفیدر 2 سرعته

فیدر دنا با قابلیت تنظیم مکانیکی

شیکر مزه ریز

میکرو فیدر با هاپر و سینی تخت

فیدر دنا برای آرد و مواد مشابه

فیدر 10 تن در ساعت برای شرکت آبزیان مازندران

فیدر پودرهای چسبنده با قیف ارتعاشی